یك روانشناس گفت: چگونگی حالات روحی و روانی و میزان اعتماد به نفس نقش مهمی در چاقی و لاغری افراد دارد.

سیما فردوسی، با بیان این مطلب افزود: بسیاری از افراد به علت وجود ریشه‌های عمیق ناراحتی، كاهش اعتماد به نفس، اضطراب و كمبود‌های عاطفی به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی به طور غیر ارادی پرخوری می‌كنند كه در این حالت مكانیزمی دفاعی در بدن به خودی خود به وجود می‌آید كه تمایل زیاده خوری را در افراد ایجاد كرده و حتی در شرایطی كه فرد احساس گرسنگی نمی‌كند، عمل خوردن، رفتاری لذت بخش و آرام كننده بر وی محسوب و به مرور تبدیل به یك عادت می‌شود.

وی گفت: اضطراب و كمبود‌ها بر روی سوخت و ساز بدن تأثیر می‌گذارد كه باعث تنبلی سلول‌های چربی‌سوز و مانع دفع چربی از بدن می‌شود.

فردوسی تصریح كرد: گاهی نیز این عمل بر اثر ضربه‌های روحی در افراد به شكل عكس عمل می‌كند و منجر به كم خوری و لاغری در فرد می شود.

وی با تأكید بر اینكه در چنین شرایطی مراجعه به مشاور، بهترین شیوه درمان افسردگی، كاهش رفتار غیر ارادی پرخوری یا كم خوری است، انجام كار‌های دلخواه،قرار گرفتن در اجتماع  و محیط‌های شاد و تقویت اعتماد به نفس از طریق خودباوری در جهت مثبت را نیز اقداماتی مناسب برای درمان اینگونه مشكلات ذكر كرد.