پدران یک نقش واحد و بسیار مهم را در سلامت ذهنی فرزندان خود در بلند مدت دارند.

پژوهشگران آمریکایی در بررسیهای خود نشان دادند که خاطرات خوب مربوط به پدران همانند یک داروی ضد استرس در مردان بزرگسال عمل می کند.

بازی در ساحل دریا، گردش با دوچرخه، جشن تولدهای شاد همگی خاطرات خوشی از دوران کودکی هستند که قهرمان اصلی آنها می تواند پدر باشد. محققان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا دریافتند که یادآوری این خاطرات خوش می تواند مردان را در مقابل استرسهای روزمره مقاوم کند.

ملانی مالرز سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: "بسیاری از مطالعات گذشته درباره موضوع تاثیرات والدین بر روی زندگی فرزندان در زمان بزرگسالی بر روی نقش مادران متمرکز شده بود. ما در این تحقیق نشان دادیم که پدران یک نقش واحد و بسیار مهم را در سلامت ذهنی فرزندان خود در بلند مدت دارند."

در این تحقیق، از 912 زن و مرد بین 25 تا 74 سال ثبت نام شد و از آنها به مدت یک هفته هر روز یک مصاحبه تلفنی درباره تجربیات مختلف زندگی و درباره سطح استرسی که در طول این روزها احساس می کردند گرفته شد.

از شرکت کنندگان خواسته می شد که درباره روابط خود با مادر و پدر در دوران کودکی صحبت کنند. برای مثال، آنها باید به سئوالاتی مثل: "ارتباط خود را با مادرت در طول سالهای رشد چطور ارزیابی می کنی؟" و یا "زمانی که به مادرت احتیاج داشتی چقدر به تو توجه می کرد و برایت وقت می گذاشت؟" پاسخ می دادند. مشابه همین سئوالات درباره پدران نیز پرسیده شد.

با تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مشخص شد که در بیشتر موارد (به خصوص در بین زنان) ارتباط مادر و فرزند بسیار مثبت تر از ارتباط پدر و فرزند بوده است. یادآوری خاطرات این ارتباط مثبت موجب کاهش سه درصدی استرس نسبت به افرادی که ارتباط خوبی با مادر خود نداشتند می شد.

این درحالی است که این تحقیقات به یک نتیجه بسیار شگفت انگیز رسید. این نتایج نشان داد که در بین مردان (و نه در بین زنان) کسانی که ارتباط خوبی با پدر خود داشتند کمتر در معرض خطر تاثیرپذیری از حوادث استرس زای روزمره قرار می گرفتند.

براساس گزارش تلگراف، ملانی مالرز در این خصوص توضیح داد: "نقش پدران مدرن نسبت به نقش پدران افراد سالمندتر به طور ریشه ای تغییر کرده است. امروز می دانیم که پدران یک روش واحد برای تعامل کردن با فرزندان خود دارند به خصوص اگر فرزندان پسر باشند.

http://www.koodakeman.com/News/ViewNews/Default.aspx?nid=566