این یك سوال رایج بین مادرانی است كه تازه شیر می دهند و به هر حال شما می خواهید مطمئن شوید كه نوزادتان تمام مواد مغذی لازم را دریافت داشته است؟ اما، شما نمی توانید واقعاً ببینید كه نوزادتان در زمانی كه سینه را در دهانش می گذارید چقدر شیر می خورد!

در حالی كه اكثر مادران توانایی دارند كه تمام شیر مورد نیاز نوزاد را فراهم سازند، زمان هایی پیش می آید كه نوزاد شیر كافی دریافت نمی دارد و زمانی كه این موقعیت مدنظر نمی باشد، نوزاد می تواند از كم آب شدن بدن و توقف رشد رنج ببرد. كه هر دوی اینها غیرمعمول اما جدی می باشند.

     علایمی كه نشان می دهند نوزاد شیرخوار شما به مواد مغذی كافی دست یابی دارد:

·        بعد از شیردادن سینه های شما نرمتر می شوند، چون نوزاد شیری كه سینه ها را سفت كرده با مكیدن خارج نموده است.

·        بعد از شیر خوردن، نوزاد شما آرام و راضی به نظر می آید.

·    بعد از بدست آوردن وزن اولیه از دست رفته در زمان بعد از ولادت، نوزاد شما به اضافه كردن وزن ادامه می دهد (اكثر نوزادان بین 5 تا 9 درصد از وزن ولادت خود را از دست می دهند و بعد دوباره در زمانی كه حدوداً دو هفته دارند. این وزن را بدست خواهند آورد) یك دستورالعمل سردستی و اولیه در ماه اول، ‌نوزاد شما باید هفته ای 140 تا280 گرم وزن اضافه كند. در ماه دوم و سوم، باید هفته ای 140 تا 230 گرم وزن بگیرد. در ماه های سوم تا ششم، باید هر هفته بین 70 تا 126 گرم وزن بگیرد و از ماه ششم تا دوازدهم باید هفته ای 30 تا 82 گرم وزن اضافه كند.

·    در چند روز اول، زمانی كه نوزاد شیر آغوز (colostrums) غلیظ و ارزشمند شما را دریافت می كند،‌ ممكن است روزانه تنها، یك یا دو پوشك را خیس كند. وقتی شیر معمولی شما آمد، نوزاد روزانه 6تا 8 پوشك یا 5 تا 6 پوشك یك بار مصرف را خیس خواهد كرد. (پوشك های یكبار مصرف بیشتر از كهنه های (پوشك های) پارچه ای آب به خود می گیرند.

·    در ماه اول، نوزاد حداقل 3 بار در روز مدفوع می كند، آنها به رنگ زرد روشن خردلی بعد از روز پنجم ولادت می باشند. ممكن است در زمانی كه یك ماهه شد كمتر مدفوع كند. در واقع، معمولی است كه نوزاد شیرخوار گاه و بی گاه، یك روز مدفوع نكند. زمانی كه نوزاد حدوداً 6 ماهه است و غذاهای سفت و غیرمایع را می خورد، دفع مدفوع و احتمالاً كاملاً منظم می شود و روزانه حداقل یكبار اینكار را خواهد داشت.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx