وقتی صحبت از ناباروری به میان می آید مردان کمتر مورد بررسی قرار می گیرند. چند مطالعه کمی هم که انجام شده نتایج متفاوت و متناقض داشته اند_ برخی از بررسی ها رابطه ای بین استرس و میزان کم اسپرم برقرار کرده اند در حالیکه تحقیقات دیگر بیان می کنند که استرس هیچ تاثیری بر اسپرم ندارد. بیشتر تحقیقات در زمینه چگونگی تاثیر احساسات در ناباروری بر زنان تاکید دارد. در نتیجه هیچ نتیجه قطعی در مورد چگونگی تاثیر استرس بر باروری مردان وجود ندارد. همانطور که گفته می شود نباید فراموش کنیم که این صحبت دو دو تا چهارتاست. اگر مردی با استرس و فشار زیاد کار و نگرانی ها و اضطراب محیط بیرون به خانه برگردد دیگر انرژی برای او باقی نخواهد ماند. اگر قطعاً قصد بچه دار شدن دارید شوهر شما نباید این احساس را داشته باشد که فقط نقش اهداء اسپرم دارد. مهمترین کاری که می توانید در زمینه بهبود ارتباطتان انجام دهید این است که به خاطر داشته باشید هر کاری میتوانید انجام دهید تا یک رابطه جنسی خوبی داشته باشید. این رابطه باید مانند یک سرگرمی مفرح و لذت بخش به حساب بیاید، عاملی که باعث نزدیکتر شدن شما و همسرتان به یکدیگر شود.