(colostrums) شیر آغوز اولین شیری است كه سینه های شما در دوران بارداری تولید می كند. اكثر مادران حتی متوجه آن هم نمی شوند مگر اینكه در اواخر بارداری مقداری از آن چكه كند. بدن شما حدود 3 تا 4 ماه آخر بارداری شروع به تولید آن می كند و ممكن است در زمان بارداری از سینه های شما چكه كند.

 

چیزی كه شیر آغوز از لحاظ مقدار، كم دارد از لحاظ قدرت جبران می شود. بعضی از مردم به colostrums «شیر اكتان بالا» می گویند. این شیر سرشار از پادتن ها و گلوبین های ایمنی است كه نه تنها به محافظت از نوزاد در زمانی كه پا به دنیای باكتریها و ویروس ها می گذارد كمك می كند، بلكه اثر ملینی (سهلی) هم دارد كه به نوزاد در تخلیه اولین مدفوع های قیری رنگ به نام me conium نیز كمك می كند.

 

وقتی به نوزادتان شیر آغوز می دهید كه مثل مایعی شفاف یا با ته رنگ طلایی به نظر می آید، مثل این است كه برای او اولین واكسیناسیون را انجام می دهید. یكبار شخصی تخمین زد كه اگر شیر آغوز انسان را می شد از لحاظ تجاری با تمام پادتن ها و گلوبولین های ایمنی اش تولید كرد، هر52 گرم آن حدود 80هزار تومان قیمت داشت.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx