یك متخصص طب فیزیكی و توانبخشی گفت: نتایج تحقیقات نشان می دهند كه استفاده از طب ورزشی در كودكانی كه تعادل حركتی ندارند و دچار اختلالات ذهنی هستند مؤثر است.

 

اگر كودك دارای اختلالات ذهنی را در سنین پائین به متخصصان توانبخشی ارجاع دهیم می توانیم شاهد بهبود حالات فرد بیمار و همچنین تسریع در یادگیری فرد مبتلا به آسیب های ذهنی بود.

اگر كودك در سنین مدرسه باشد لازم است اقدامات درمانی بسته به تشخیص پزشك به صورت فردی و در برخی مواقع به صورت دسته جمعی انجام شود تا كودك با تقلید از حركات ورزشی صحیح سایر اعضای گروه در نحوه راه رفتن و چگونگی ایستادن پیشرفت حاصل كرده و تا حدودی مانند سایر افراد عادی جامعه فعالیت های خود را به انجام برساند.

‌به دلیل اینكه اشكالات حركتی به صور گوناگون در افراد با آسیب های ذهنی به وجود می آید و ورزش با تقویت قوه دیداری و شنیداری می تواند به كودك و روند رشد سلول های مغزی و یادگیری تأثیر شایانی بگذارد لذا به تمام والدین این كودكان توصیه می شود كه نقش ورزش در یادگیری كودكان مبتلا به اختلالات ذهنی را نادیده بگیرند و با مراجعه به موقع به پزشك در حفظ سلامت روانی و روند درمانی كودك گام مؤثری بردارند.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx