احساس گناه مهم ترین احساس منفی مادران شاغل است.

  این احساس به علت نگرانی مادر از عدم حضورش در كنار فرزند ایجاد می شود برای مثال مدام جملاتی از جانب این مادران از قبیل بچه ام تب كرده و كنارش نیستم الان ممكن است گرسنه باشد وشنیده می شود با توجه به این كه كودكان در مراحل مختلف تحول روانی و رشد جسمانی خصوصیات متفاوتی دارند، واكنش های آنها نیز متناسب با این مراحل متغیر است.

 تاثیر این احساس در کودکان در سنین مختلف

 برای مثال اگر كودك را پیش از دو سالگی به پرستار یا فردی غیر مادر بسپاریم كه در نگهداری او ناموفق باشد با واكنش هایی نظیر اضطراب جدایی با نشانه های وحشت زدگی همراه با ناراحتی های جسمانی نظیر اسهال، تهوع، استفراغ و … رو به رو می شویم.

  در دوره پیش دبستانی اضطراب جدایی با پرخاشگری و نارسایی در توجه و … آشكار می شود.

  در كودكان دبستانی علاوه بر موارد بالا افت تحصیلی را می بینیم. دوره نوجوانی با توجه به بحران بلوغ و تغییراتی از قبیل بروز اخلاق خود پیروی و حس استقلال طلبی، نوجوانان فكر می كنند قدرت انجام هر كاری را دارند به علاوه بحران های عاطفی در رابطه با جنس مخالف، وارد شدن به گروه های مختلف و … از جمله مسایلی هستند كه می توانند مشكلاتی را برای نوجوانان فراهم كنند. این جاست كه ارایه راهنمایی های به موقع مادر می تواند از بروز بسیاری از خطرات پیشگیری كند و یا از شدت بحران ها بكاهد.

 علت ایجاد احساس گناه و تأثیرات آن را بر روی رابطه مادر و كودك چیست؟

  احساس گناه مهم ترین احساس منفی مادران شاغل است. این احساس به علت نگرانی مادر از عدم حضور در كنار فرزند ایجاد می شود. وی فكر می كند حضورش در خانه به رفع این مسایل كمك می كند، در حالی كه این احساس، اضطراب ایجاد می كند و در نهایت به رابطه مادر و كودك آسیب می رساند كه به صورت پرخاشگری مادر، توجه بیش از اندازه به كودك و … بروز می كند. این واكنش ها اضطراب را تشدید می كند. بنابراین مادر باید در جهت كاهش باورهای منفی حركت كند. البته احساس بیهودگی و بی ارزشی را در مادران شاغل هم می بینیم. مادری كه بخشی از بار اقتصادی خانه را بر عهده گرفته پس از مدتی اگر حمایت نشود و زحمات او به حساب نیاید به این نتیجه می رسد كه بهترین سال های زندگی اش را تباه كرده است. به نظر می رسد یكی از روش های مقابله با این احساس در مادران ایجاد تغییر در باورهای منفی است. همواره احساس رضایت شغلی در مادران خانه دار و یا در مادران شاغل در بیرون از خانه می تواند در كاهش تنیدگی آنان موثر باشد كه در نتیجه فرزندان آرامش بیشتری را در خانه به دست می آورند.

احساس گناه در مادر خانه دار به چه شكلی آشكار می شود؟

مادر خانه داری كه هدف و برنامه زندگی اش تنها رسیدگی به بچه هایش است، و هیچ گونه وقت و زمانی برای خود ندارد چنان با كودك خود در آمیخته است كه با اشتباهات جزیی كودك احساس گناه می كند. گاهی اوقات این قبیل مادران پس از سال ها احساس بیهودگی می كنند چرا كه در برهه ای از زمان با شادابی كامل به ارایه خدمات به فرزندان و شوهر خود پرداخته اند و زمانی می رسد كه فرزندان دیگر نیاز به آنان ندارند و با حذف این عوامل، مادری با انگیزه های از دست رفته باقی می ماند

http://www.koodakeman.com/Default.aspx