خیر، درحالیکه بسیاری از زوج ها معتقدند باید آنقدر منی مرد را نگه دارندتا اینکه زمان دقیق تخمک گذاری فرابرسد، ولی چنین چیزی صحیح نمی باشد درحقیقت بعضی از زوج ها آنقدر ذهنشان مشغول این می شودکه برنامه آمیزش خود را طوری زمان بندی می کنند که در دوران تخمک گذاری باشد به طوری که واقعاً به شانس بادارشدن خود خدشه وارد می کنند. استرس دوران تخمک گذاری می تواند باعث به وجود آمدن آشفتگی درچرخه عادت ماهانه شود. این تفکردرستی نیست که باید آمیزش کمتری داشت تاشانس بارداری بهتر باشد. همه شواهد نشان می دهند: هرچه آمیزش بیشتر داشته باشیدشانس بارداری شما هم بهتر می شود.درحقیقت داشتن آمیزش اغلب این اطمینان را به شما می دهد که اسپرم در انزال مردبه سلامتی هر چه تمام می باشد. ذخیره (نگه داشتن) آن می تواند قدرت motility را کاهش دهد، بنابراین آمیزش را به زمان تخمک گذاری موکول نکرده و همچنین بیش از هفت روز در دوره از انجام آن امتناع نکنید. اگرچه این حقیقت وجود دارد که تراکم اسپرم درهر دفع از طریق ارگانیسم های مکرر از بین می رود، اما حقیقت امر این است که در هر دوره تخمک گذاری مقداری اسپرم در لوله رحم زن وجود دارد.

نمی خواهم بگویم که برای باردار شدن لازم است هر روز هفته آمیزش داشته باشید ولی توصیه می کنم دو یا سه بار در هفته صورت گیرد.   

http://www.koodakeman.com/Default.aspx