چگونه کودکم را نگه دارم؟
شیر دادن، ‌یكی از طبیعی ترین كارها در دنیا،‌ تمرین می خواهد. یاد گرفتن چگونگی نگهداشتن نوزاد و حمایت از او در حالتی راحت برای شما نیازمند هماهنگی و صبر و شكیبایی می باشد. با این وجود پیدا كردن روش نگهداشتن كه برای شما و فرزند شما خوب باشد ارزش تلاش را دارد. فراتر از همه اینها، هر دوی شما روزانه ساعتها به این كار مشغول خواهید بود. در اینجا بعضی از حالتهای امتحان شده از نظر زمانی برای شما بیان می شود، علاوه بر این،‌ توصیه هایی برای راحت شیر دادن ذكر می شود.

 

توصیه هایی برای هر حالت قرار دادن نوزاد در زمان شیر دادن:

  • نگه داشتن گهواره ای

این حالت شیر دادن قدیمی نیازمند این است كه سر نوزادتان را با خم بازویتان بغل كنید. روی صندلی دسته دار یا روی تختی با یك عالم بالش بنشینید. پاهایتان را روی یك چهار پایه، میز قهوه، یا سطح بلند قرار دهید که از خم شدن روی نوزادتان اجتناب نمایید. او را روی دامن خود قرار دهید (یا روی بالشی كه روی پاهایتان گذاشته اید) در این صورت او روی پهلویش دراز میكشد در حالی كه صورت، شكم و زانوهایش درست مقابل شماست.

 

اگر از سینه راست شما شیر می خورد، سر او را روی خم بازوی راست خود قرار دهید. بازو و دست خود را برای تكیه دادن گردن، ستون فقرات و باسن او زیر كمرش قرار دهید. زانوهای او را روی بدن خود مقابل یا درست زیر سینه چپ خود قرار دهید. او باید به شكل افقی یا با زاویه كم دراز كشیده باشد.

 

بهترین حالت برای نگهداشتن گهواره ای غالباً برای نوزادان رسیده و كاملی كه به طور طبیعی زایمان شده اند، خوب است. بعضی از مادران می گویند این نوع نگهداشتن هدایت دهان نوزاد به سمت نوك سینه را دشوار می سازد، بنابراین ممكن است ترجیح دهید از این حالت زمانی استفاده كنید كه ماهیچه های گردن نوزاد قوی تر شده و حدود 6 ماه دارد. خانمهایی كه سزارین داشته اند ممكن است احساس كنند كه این حالت فشار زیادی روی شكمشان وارد می آورد.

 

  • نگهداشتن افقی

این روش به نگهداشتن گهواره ای افقی نیز معروف است، این حالت با نگهداشتن گهواره ای در این متفاوت است كه در این حالت شما سر نوزاد را با خم بازویتان حمایت نمی كنید، در عوض، بازوهایتان نقششان عوض می شود. اگر از سینه راستتان شیر می دهید، از دست و بازوی چپ و برای نگه داشتن نوزاد استفاده كنید. بدن نوزاد را بچرخانید تا سینه و شكم او درست مقابل شما قرار گیرد با انگشت شست و انگشتان دیگر دست راست پشت سر و زیرگوش های او را بگیرید، دهان او را به سمت سینه تان هدایت كنید. بهترین حالت برای این حالت ممكن است برای نوزادان كوچك و برای نوزادانی كه در گرفتن سینه مشكل دارند به خوبی موثر واقع می شود.

 

  • نگهداشتن چنگی یا توپی

همانطور كه از اسم این حالت مشخص است، در این حالت شما نوزادتان را زیر بازویتان (روی همان طرفی كه شیر می دهید) مثل یك توپ یا كیف دستی نگه می دارید. ابتدا، نوزادتان را در پهلوی خود، زیر بازویتان قرار دهید. او باید در مقابل شما باشد در حالی كه دماغ او همسطح نوك سینه و پاهای او به سمت پشت شماست. بازویتان را روی یك بالش روی دامن خود، یا با دست كنار خود قرار دهید ‌و شانه ها، گردن و سر او را با دست خود نگهدارید. از نگهداشتن او به حالت C شكل استفاده كنید. او را به سمت نوك سینه هدایت كنید. اما مراقب باشید _ او را به سمت سینه خود به قدری بكشانید كه از گرفتن سینه خودداری كند و سرش را به سمت دست شما بچرخاند. از بازوی خود برای حمایت او از بالای كمر استفاده كنید.

 

اگر سزارین داشته باشید ممكن است ترجیح دهید از این روش نگهداشتن استفاده كنید. (تا از قرار دادن نوزاد روی شكمتان خودداری نمایید) و اگر نوزاد شما كوچك است یا برای گرفتن سینه مشكل دارد، این روش به شما این امكان را می دهد كه سر او را به سمت نوك سینه خود هدایت كنید. همچنین این روش برای خانمهایی كه سینه های بزرگ دارند یا نوك سینه هایشان صاف است و برای مادرانی كه دوقلو دارند، خوب عمل می كند.

 

  • حالت لم داده

برای شیر دادن در زمانی كه به پهلو روی تخت دراز كشیده اید، از همسر یا شخص دیگری بخواهید چند بالش برای تكیه پشت شما قرار دهند. می توانید زیر سر و شانه هایتان یك بالش و یكی هم بین زانوهای خم شده تان قرار دهید. هدف نگهداشتن پشت و باسن های شما در یك خط راست است.

 

در حالی كه نوزادتان مقابل شما قرار دارد، او را نزدیك بكشید و سر او را با كف دست و پایین بازوی خود بغل كنید. یا سر او را با بالای بازوی خود، در حالی كه پایین بازو را زیر سر خودتان به سمت بیرون قرار داده اید، بغل كنید. اگر لازم است نوزاد بالاتر و نزدیكتر به سینه شما قرار گیرد یك بالش كوچك یا یك پتوی نازك تا شده زیر سر او بگذارید. او  نباید برای رسیدن به نوك سینه شما خودش را بالا بكشد و شما هم نباید به سمت او خم شوید.

 

اگر در حال بهبود از سزارین یا زایمان سختی می باشید ممكن است بخواهید دراز بكشید، نشستن برای شما ناراحت كننده است، یا اینكه روی تخت تان در شب یا طول روز می خواهید شیر بدهید.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx