بر اساس مطالعه‌ای در ایالات متحده، فرزندان متولد شده از پدران مسن‌تر خطر بیشتری برای ابتلا به بیماریهای ژنتیكی دارند. تحقیق دیگری در فرانسه نشان داد كه باروری بعد از سن ۴۰ سالگی در مردان كاهش می‌یابدكه این امر نه تنها در مورد كاهش كیفیت اسپرم‌‌ها است بلكه بنظر می‌رسد فرزندان نیز با ناهنجاریهای ژنتیكی متولد خواهند شد.

بر اساس همین مطالعه، خانم‌هایی كه در سنین‌ بالاتر باردار می‌شوند احتمال سقط خودبخودی را بیشتر از بقیه دارند.در عین حال احتمال داشتن فرزندانی با ناهنجاریهای ژنتیكی نظیر بیماریهای سندرم داون، كلاین فلتر، ترنر، سندرم xxx و یا xyy در مردان با سنین بالاتر مشابه زنان با سنین بالا هستند. مطالعه فرانسوی نیز نشان داد كه باروری مردان در سن بالاتر از ۴۰سیر بطئی دارد.

این مطالعه در۲۰۰۰زوج فرانسوی كه تحت درمان ناباروری بوده‌اند انجام گرفته است. از سال ۱۹۸۰ ایالات متحده در باروری مردان بین ۴۹-۳۵سال افزایش ۴۰٪ و در پدر شدن مردان زیر ۳۰ سال، كاهش ۲۰% داشته است.

http://www.koodakeman.com/Default.aspx